Jdi na obsah Jdi na menu
 


Překlad:

MIMO KRAJ

  Originál Překlad Jiné jméno
       
  Ancient World Starý svět  
  Angle Koutec (Mšená-Bouřná)
  Archet Podlesí  
  Ash(en) Mountains Popelavé hory Ered Lithui
  Barrow-downs Mohylové vrchy (Tyrn Gorthad)
  Barrowf ield Mohylové pole  
  Bay of Belfalas Belfalaská zátoka  
  Bay of Forochel zátoka Forochel  
  Black Chasm Černá propast Moria
  Black Country Černá země  
  Black Gate Černá brána, Carchost Morannon
  Black Land Černá země Mordor
  Black Pit Černá jáma Moria
  Black Stone Černý kámen Erech
  Blackroot Vale Černokořán Morthond
  Blessed Aman Blažený Aman  
  Blessed Realm Západní říše (Valinor) Blažená říše
  Blue Mountains Modré hory Ered Luin
  Bonfire Glade paseka s vatrou  
  Border of Rohan hranice Rohanu  
  Bree Hůrka  
  Bree-hill Hůrecký kopec  
  Bree-land Hůrecko  
  Bridge of Khazad-dúm Můstek v Khazad-dúm  
  Bridge of Mitheithel most přes Mitheithel  
  Brown Lands Hnědé země  
  Cape of Forochel mys Forochel  
* Carrock Skalnatý brod (PP) Skalbal (H)
  Causeway silnice  
  Causeway Forts pevnůstky u silnice  
  Chamber of Mazarbul komnata Mazarbul k. záznamů
  Chambers of Fire Ohnivé komory Sammath Naur
  Chetwood Hustoles  
  Citadel of the Stars Citadela hvězd Osgiliath
  City Město (Minas Tirith)
  City of the Kings Město králů  
  City of the Trees Město stromů Caras Galadhon
  Cleft rozsedlina  
  Closed Door Zavřené dveře Fen Hollen
  Cloudyhead Mračivec Bundušathúr Fanuidhol
§ Coldfells Studené vodopády  
  Combe Jámy  
  Coomb Kotlina  
  Court of the Fountain Nádvoří s fontánou  
  Cracks of Doom Pukliny osudu  
  Crossings of Erui brod Erui  
  Crossing of Poros brod Poros  
  Crossroads, Cross Roads Křižovatka  
  Cunning Mind vychytralá mysl (Orthanc)
  Dale Dol  
  Dark Door Temné dveře  
  Dark Tower Temná věž Barad-dúr
  Dead City Mrtvé město (Minas Morgul)
  Dead Marshes Mrtvé močály  
  Deadmen's Dike Val mrtvých (Fornost)
  Death Down Smrtný vrch  
  Deeping-coomb Žlebová kotlina  
  Deeping-streem Žlebový potok  
  Deeping Wall Žlebová zed'  
  Derndingle Zarostlý důl  
§ Desolation of the Morannon spoušt před Morannonem  
  Dimholt Černobor  
  Dimrill Dale Rmutný dol Azanulbizar Nanduhirion
  Dimrill Gate Rmutná brána  
  Dimrill Stair Rmutné schody  
  Dome of Stars Hvězdná klenba  
  Doors of Durin Dveře Durina  
  Downs Vrchy  
  Downlands Vrchovina  
  Drúadan Forest Drúadanský les  
  Dunharrow Šerá Brázda  
  Dunland Vrchovina  
  Durin's Bridge Durinův můstek  
  Durin's Tower Durinova věž  
  Dwarrowdelf Trpasluj (Moria)
§ East Východ  
* East Bight (nep.)  
  East Dales Východní doliny  
  Eastemnet Východní polonina  
  Eastfold Východní úval  
§ East-gate of Moria Východní brána Morie  
  Eastlands země na Východě  
§ East Lórien Východní Lórien
  East Wall of Rohan Východní zeď Rohanu  
  East-West Road východní cesta  
  Elf -havens elfí přístavy  
  Elvenhome Elfie  
  Elven Door Elfí dveře  
  Elven river elfí řeka (Esgalduin)
  Encircling Mountains Okružní hory  
  Endless Stair Nekonečné schody  
  Entwade brod Entvy  
  Entwash River Entva Onodló
  Entwood Entí les (Fangorn)
* Ethring Vrbina  
  Ettendales Obří doly  
  Ettenmoors Obroviště  
  Evereve(n) (bás.nep.)  
§ Everholt prales  
  Everwhite Věčně bílá hora Oiolosse
  Falls of Rauros Rauroské vodopády  
§ Fangorn Forest Fangornův hvozd  
  Far Downs Daleké vrchy  
  Far South Daleký Jih  
§ Far West Daleký západ  
  Fenmarch Bahniska  
  Field of Celebrant Celebrantské pole  
  Field of Cormallen Cormallenské pole  
§ Fields of Pelennor Pelennorská pole  
  Fire-Mountain Ohnivá hora Orodruin
  Firienwood (bás.nep.)  
§ Firien Wood les Firien  
  Floating Log Plovoucí kláda (hospoda)
  Folde Úvaly  
  Fords of Bruinen Bruinenský brod  
  Ford of Carrock Skalnatý brod  
  Fords of Isen Brody přes Želíz  
  Forest Hvozd  
  Forest River Lesní řeka  
  Forsaken Inn Opuštěný hostinec (hospoda)
  Gap of Rohan Rohanská brána  
  Gate of Dead Brána mrtvých  
§ Gate of Erebor Brána Ereboru  
  Gate of Kings Brána Králů Argonath
§ Gate of Moria Brána Morie  
§ Gates of the City Brány Města  
  Gates of Gondor Brány Gondoru (Argonath)
  Gate-stream Branná Sirannon
  Gladden Fields Kosatcová pole Loeg Ningloren?
  Gladden (River) Kosatcová řeka Sir Ninglor
  Glittering Caves Třpytivé jeskyně (Aglarond)
  Golden Hall Zlatá síň Meduseld
  Golden Perch Zlaté bidýlko (hospoda)
  Golden Wood Zlatý les Lothlórien
  Great Bridge Velký most (u Brandyvíny)
  Great Gate Velká brána (Minas Tirith)
  Great Gates Velká brána (Morie)
§ Great Hall of Thráin velká síň Thráinova  
  Great Lands Velké země  
  Great River Velká řeka Anduina
§ Great Road Velká cesta  
§ Great Sea Velké moře  
  Great West Road Velká západní cesta  
  Great Wood Velký les  
  Green Dragon U zeleného draka (hospoda)
  Green Hills Zelené vrchy (Gondor)
  Greenway Zelená cesta  
  Greenwood the Great Velký zelený hvozd  
  Greyflood (River) Šerava Gwathló
  Grey Havens Šedé přístavy Mithlond
* Greylin (nep.)  
  Grey Mountains Šedé hory Ered Mithrin
  Grey Wood Šedý les  
  Guard Towers strážní věže  
  Guarded City Střežené město (Minas Tirith)
  Gulf of Lhún (Lune) Záliv Luny  
  Hall of Fire Síň ohně  
  Hall of the Kings Síň králů  
  Hallows posvátná místa  
§ Halls of Erebor síně Ereboru  
  Hall Twenty-one dvacátý první sál (Morie)
  Harad Road Haradská cesta  
  Harrowdale Brázdná dolina  
  Haunted Mountain Strašidelná hora Dwimorberg
  Haunted Pass Strašidelný průsmyk Cirith Gorgor
§ Haven of the Eldar Přístav Eldar (na Tol Eressee)
§ Havens Přístavy  
  Helm's Deep Helmův žleb  
  Helm's Dike Helmův val  
  Helm's Gate Helmova vrata  
  Hidden Land skrytá země (Lothlórien)
  High City Hlavní město (Minas Tirith)
  High Court Horní nádvoří (Minas Tirith)
  High Pass Vysoký průsmyk  
  Hill of Erech kopec Erech  
  Hill of the Eye vrch Oka Amon Hen
  Hill of Guard Strážný vrch  
  Hill of Hearing Vrch slyšení Amon Lhaw
  Hill of Sight Vrch vidění Amon Hen
  Hills of Evendim Soumračné vrchy Emyn Uial
  Hill kopec, hora (domov Toma)
  Hither Shores (bás.nep.)  
  Hoarwell Mšená Mitheithel
  Hold of Dunharrow Hradiště Šeré Brázdy  
  Hollin Cesmínie Eregion
  Hornburg Hláska  
  Hornrock Hlásná skála  
  Houses of the Dead Domy mrtvých  
  Houses of Healing Domy uzdraVování  
* Icebay of Forochel Ledová zátoka F.  
  Inland Sea Vnitrozemské moře jezero (Núrnen)
  Irensaga Pilice  
§* Iron Hills Železné hory  
  Isen Želíz Angren
  Isengard Železný pas Angrenost
  Isenmouthe Železná tlama  
  Isle of Elenna ostrov Elenna  
  Isles of the West Ostrovy na Západě  
  Ivy Bush U břečtanu (hospoda)
  King's Court královské nádvoří (Númenor)
  King's House královský dvůr (v Gondoru)
  King's Norbury Severka Králů (Fornost)
  Lake Evendim Soumračné jezero Nenuial
  Lampwrights' Street Lampářská ulice Rath Celerdain
  Land of Shadow Země stínu (Númenor)
§ Land of Star Země hvězdy  
  Langstrand Dlouhopolsko Anfalas
* Langwell (nep.)  
  Last Bridge Poslední most  
  Last Homely House Poslední domácký dům Imladris
  Last Mountain Poslední hora (Methedras)
  Last Shore Poslední břeh  
  Limlight Lipava  
  Lonely Mountain Osamělá hora Erebor
  Long Lake Dlouhé jezero  
  Lost Isle Ztracený ostrov  
  Loudwater Bouřná Bruinen
  Lune Luna Lhún
§ Mansion of the Khazad Sídlo Khazad (Moria)
§ Marchbourn Pomezka Brandyvína
  Marches Močály  
  Mark Marka  
  Mere of Dead Faces Jezero mrtvých  
* Mering Streem Hraniční potok  
  Middle-earth Středozemě  
  Midgewater Marshes Komáří močály  
  Mines of Moria Doly Morie  
  Mirkwood Temný hvozd  
  Mir~ormere Zrcadlové jezero Kheled-záram
  Misty Mountains Mlžné hory  
  Moria Gate Brány Morie  
  Morgul Pass Morgulský průsmyk  
§ Morgul-road morgulská silnice  
  Morgul Vale,Morgul-vale Morgulské údolí  
§ Mortal lands Země smrtelných  
  Mounds of Mundburg Mohyly u Mundburgu  
  Mountain Hora (Erebor)
  Mountains Hory (Mlžné)
  Mountain of Fire Ohnivá hora Orodruin
  Mountain Wall (bás.nep.)  
  Mountains of Gondor gondorské hory  
  Mountains of Lune pohoří Luny  
  Mountains of Shadow Hory stínu Ephel Dúath
  Mountains of Terror Hory děsu  
  Mount Doom Hora osudu Amon Amarth
  Mount Everwhite Věčně bílá hora Oiolosse
  Mount Fang Tesáková hora Orthanc
* Mouths of Anduin Ústí Anduiny Ethir Anduin
* Mouths of Entwash Ústí Entvy  
  Nameless Land Bezejmenná země  
  Nameless Pass Bezejmenný průsmyk  
  Narrow Ice (bás.nep.)  
§ Narrows Úžina (Les zel. listů)
§* Near Harad Blízký Harad  
  Noman-lands Země nikoho  
  Norbury of the Kings Severka králů  
  Norland (bás.nep.)  
§ North Sever  
  North Downs Severní vrchy  
  North Kingdom (-kingdom) Severní království (Arnor)
  North-South Road jižní cesta  
  North Undeep Severní Nehlubiny (nep.)  
  Northerland severní země  
  Northern Fences Severní pás  
* Old Ford Starý Brod (nep.)  
  Old Forest Starý Hvozd  
  Old Forest Road Stará cesta hvozdem  
  Old Guesthouse Starý hostinec  
  Old World Starý svět  
  Outlands Venkov  
  Over-heaven Nebesa  
  Pass of Cirith Ungol průsmyk Cirith Ungol  
  Pass of the Spider Pavoučí průsmyk Cirith Ungol
  Paths of the Dead Stezky Mrtvých  
  Pelargir upon Anduin Pelargir na Anduině  
  Pillars of the King Pilíře Králů Argónath
  Plateau of Gorgoroth Pláň Gorgoroth  
  Prancing Pony U skákavého poníka (hospoda)
  Rauros Rauroské vodopády  
  ravine of the Bruinen Bruinenská strž  
  Redhorn Rudohor Barazinbar, Caradhras
  Redhorn Gate Rudá brána  
  Redhorn Pass průsmyk Rudohoru  
* Redwater Červená voda Carnen
  Riddermark Jízdmarka  
  Rivendell Roklinka Imladris
* Running River Bystrá řeka Celduin
  Sarn Ford Kamenný brod  
§ Sea Moře  
* Sea of Núrnen Jezero Núrnen  
* Sea of Rhún Jezero Rhún  
  Seat of Seeing Stolec vidění Amon Hen
  Seven Rivers of Ossir sedm řek Ossir  
  Shadowmere (bás.nep.)  
§ Shadows Stíny (ostrovy)
  Shelob's Lair Doupě Oduly  
§ Ship of Long-foam Lod' dlouhé pěny Cair Andros
  Silent Street Mlčenlivá ulice  
  Silverlode Stříberka Kibil-nála, Celebrant
  Silvertine Stříbrný špičák Zirakzigil, Celebdil
  Slag-hills pahorky hlušiny  
  Snowbourn Sněžná  
§ South Jih  
  South-kingdom Jižní království (Gondor)
  South Road jižní silnice  
* South Undeep Jižní Nehlubiny (na Anduině)
  Staddle Špalíček  
  Stair schody  
  Stair Falls Stupňové vodopády  
  Stairs Schodiště  
  Starkhorn Roháč  
  Steward's Door Dveře správců  
  Stone of Erech kámen Erech  
  Stone-city Kamenné město (Minas Tirith)
  Stonewain Valley Údolí kamenných vozů  
  Stoningland Kamenná země (bás.)  
  Straight Stair Přímé schody  
  Sundering Seas Dělící moře  
  Sunlands Slunečné země (Daleký jih)
  Sunlendings Sluneční země (Anórien)
  Swanf leet River Labutí řeka Glanduin
  Tarlang's Neck Tarlangova šíje  
  Teeth of Mordor Zuby Mordoru  
  Thrihyrne Trirog  
  Tindrock Špičák (Tol Brandir)
  Tombs Hrobky  
  Tongue Jazyk Naith
  Tower Hills Věžové kopce  
  Tower of Anor Věž Anor  
  Tower of Cirith Ungol věž v Cirith Ungolu  
  Tower of the Dome věž dómu (v Osgilliathu)
  Tower of Ecthelion Ecthelionova věž (Bílá věž)
  Tower of Gondor Gondorská věž  
  Tower of Guard Strážní věž Minas Tirith
  Tower of the (Rising) Moon věž (vycházejícího) měsíce Minas Ithil
  Tower of the (Setting) Sun věž (zapadajícího) slunce Minas Anor
  Tower of Sorcery Černokněžnická věž  
  Towers ofthe Black Gate věže Černé brány Minas Morgul
  Towers of the Teeth Zubové věže  
  Treebeard's Hill Stromovousův kopec  
  Treegarth of Orthanc Orthancký stromosad  
* Trollshaws Obří lesy  
  Underharrow Podbrázdí  
  Undertowers Podvěží  
§ Undying Lands Země neumírajících  
  Upbourn Nadříčí  
  Uttermost West Nejzazší západ  
  Vale(s) of Anduin údolí Anduiny  
  Vale of Illusion Údolí mámení Dwimordene (Lorien)
  Vale of willows vrbové údolí Nan-tasarion
  Valley of the Wraiths Údolí přízraků  
  Watchwood Strážný les  
  Weather Hills Větrovské vrchy  
  Weathertop Větrov Amon Súl
  Wellinghall Studniční sál  
§ West Západ  
  West-door Západní dveře  
§ West-gate of Moria Západní brána Morie  
  Westemnet Západní polonina  
  Westernesse Západní říše  
  Western Seas Západní moře  
  Westfold Západní úval  
  Westfold Vale údolí Západ. úvalů  
  Westgate Západní brána  
  West Marches Západní pole  
  West Road cesta na západ  
  Wetwang Vlhká pláň Nindalf
  White Mountains Bílé hory Ered Nimrais
  White Tower Bílá věž (Ecthelionova)
  White Towers Bílé věže  
  Whitwell Bílá Studně  
  Wilderland Divočina  
  Wild Wood Divoký les  
  Winding Stair Točité schody  
  Window-curtain Okenní závěs  
  Window of the Eye Okno Oka  
  Window of the Sunset Okno západu slunce Henneth Annún
* Withered Heath Zvadlá vřesoviště  
  Withywindle Opletnice  
  Wizard's Vale Čarodějovo údolí Nan Curunír
§* Wold Vysočina  
* Wold of Rohan Rohanská vysóčina  
§ Wood of Greenleaves Les zelených listů Eryn Lasgalen
  Woodland Realm Lesní říše  
  World's End (bás.nep.)