Jdi na obsah Jdi na menu
 


Překlad:

 

Originál

Překlad Jiné jméno
       
  Accursed Years Prokleté roky  
  Adúnaic adúnajština  
  Afterlithe Poradostiny (7.měsíc, hk)
  Afteryule Ponovorok (l.měsíc, hk)
  Alliance Spojenci  
  Alphabet of Daeron Daeronova abeceda  
  Ancient Tongue starý jazyk  
  Ancient World Starý svět  
  Arkenstone Arcikam (Srdce Hory)
  Astron Deštěn (4.měsíc, hk)
  Ban of the Valar Zápověd' Valar  
  Barrow-blade mohylový meč  
  Battle of Azanulbizar bitva v Azanulbizaru  
  Battle of Baywater Bitva u Povodí  
  Battle of the Camp Bitva u tábora  
  Battle of the Crossing of Erui Bitva u brodu Erui  
  Battle of Dagorlad Bitva na Dagorladu  
  Battle of (in) Dale Bitva v Dolu  
  Battle of the Field of Celebrant Bitva na Poli Celebrantu  
  Battle of the Field of Gondor Bitva na Gondorském poli  
  Battle of Five Armies Bitva pěti armád  
  Battle of the Fords of Isen: First, Second Bitva u brodů přes Želíz: První, Druhá (dvě bitvy)
  Battle of Fornost Bitva u Fornostu  
  Battle of Greenfields Bitva na Zeleném poli  
  Battle of Nanduhirion Bitva v Nanduhirionu  
  Battle of the Peak Bitva na vrcholku  
  Battle of the Pelennor Fields Bitva na Pelennorských polích  
  Battle under the Trees Bitva pod stromy  
  Black Breath Černý dech  
  Black Hand Černá ruka  
  Black Shadow Černý stín  
  Black Speech Černá řeč  
  Black Stone Černý kámen  
  Black Years Černá léta  
  Blodmath (Blommath) hodvan (hodan) (ll.měsíc, hk)
  Blooting hodavec (ll.měsíc, hh)
  Blotmath Hodovan (ll.měsíc, hk)
  Books of Lore Učené knihy  
  Book of Mazarbul Kniha Mazarbul  
  Chithing pučen (4.měsíc, hh)
  Common Speech Obecná řeč (západština)
  Daeron's Runes Daeronovy runy  
  Dark Days Temné časy  
  Dark Years Temné roky  
  Dawnless Day Den bez svítání  
  Dead Tree Mrtvý strom  
  Death smrt  
  Doom of Men Sudba lidí  
  Downfall of Númenor pád Númenoru  
  Durin's Axe Durinova sekera  
  Durin's Day Durinův den  
  Durin's Stone Durinův kámen  
  Dwarfrunes trpasličí runy  
§ Dwarwish trpasličí řeč  
  Elder Days Staré časy Dávné časy
  Elvendom elfí království (způsob bytí)
  Elven-lore nauky o elfech  
  Elven-tongues elfština  
  Elvish elfština  
  Éntmoot entí sraz  
  Evermind stálička Simbelmyne
  Eye Oko (Sauronovo)  
  Fall of Sauron Sauronův pád  
  Fell Winter Krutá zima  
  First Age První věk  
  First House of Edain První dům Edain  
  Flame of the West Plamen Západu Andúril
  flet podlaž talan
§ Forbidden Door Zapovězené dveře  
§ Forelithe Předradostiny (6.měsíc, hk)
  Foreyule Přednovorok (l2.měsíc, hk)
  Fourth Age Čtvrtý věk  
  Free Fair svobodný trh  
  Frery mrazen (l.měsíc, hh)
§ Gift of Men Dar lidí  
  Golden Tree Zlatý strom (Laurelin) (mallorn v Hob.)
§ Great Battle velká bitva (Válka hněvu)
  Great Darkness Velká tma  
  Great Horn Velký roh  
  Great Jewel Velký klenot  
§ Great Plague Velký mor  
§ Great Ring Velký prsten  
  Great Ships velké lodě  
  Great Signal Velké znamení  
  Great Wars Velké války  
§ Grey-elven Šedá elfština  
  Guardianship úřad Strážců (úřad Valar)
§ Halimath Světen (9.měsíc, hk)
  Hammer ofthe Underworld Kladivo podsvětí (Grond)
§ Harvestmath sklizen (9.měsíc, hh)
§ Heart of the Mountain Srdce Hory (Arcikam)  
  Herblore of the Shire Rostlinopis Kraje  
§ Hevenesdei nebiesek (5.den, hk, sv)
§ Hevensday (Hensday) nebesk (nebsk) (5.den, hk, nv)
§ Highday velik (7.den; hk, nv)
§ Highdei velik (7.den, hk, sv)
  High-elven (speech) Vznešená elfština  
  Hobbit Hobit  
  Hobbitry-in-arms Zbrojné hobitstvo  
  Horn of the Mark Roh z Jízdmarky  
  Horn-call of Buckland Volání Rádovských  
  Horn-cry of Buckland Volání Rádovských  
§ Host of the West vojska Západu  
  House of Durin Durinův dům (dynastie)
  House of Hador Hadorův dům (dynastie)
  House of Húrin Húrinův dům (dynastie)
  House of the Kings Dům králů (dynastie)
  House of Stewards Dům správců (dynastie)
  Icicle rampouch Aiglos
  Iron Crown Železná koruna (Morgothova)
  Isildur's Bane Isildurova zhouba  
  Ithil-stone kámen Ithil (palantír)
  Key of Orthanc klíč od Orthanku  
  Keys of Barad-dúr klíče od Barad-dúr  
  kingsfoil králův lístek (Athelas)
  King's Reckoning královský letopočet  
  Kin-strife Příbuzenský svár  
  Last Alliance Poslední spojenectví  
  Last Riding of Keepers Poslední jízda Strážců  
  Last Ship Poslední lod'  
  Lay of Lúthien Zpěv o Lúthien  
  Lay of Nimrodel Zpěv o Nimrodel  
  Leap-year přestupný rok  
  Libraries knihovny  
  Line of Anarion Anárionova linie  
  Lithe Radostiny (slunovrat)
  Lithe Radosten (6.měsíc, hh)
  Lithedays letní dny  
  Longbottom Leaf Dolanské listí (dýmkové koření)
  Long Rune-rows of Moria dlouhé runové řádky Angerthas Moria
  Long Winter Dlouhá zima  
  Mannish languages lidské jazyky  
  mathom pamětina  
  Mede lučen (7.měsíc, hh)
  Meresdei morsk (6.den, hk, sv)
  Mersday mořsk (6.den, hk, nv)
  Middle Days Střední časy  
  Midsummer letní slunovrat  
  Midyear's Day Slunovrat (hk)
  Mirror of Galadriel Zrcadlo Galadriel  
  mist-thread mlhové vlákno hithlain
  mithril-coat mitrilový kabátek  
  Monday měsíčník (3.den, hk, nv)
  Monendei miesiečnik (3.den, hk, sv)
  Morgol-knife morgulský nůž  
  Morgul-spells morgulská kouzla  
  Muster of Rohan Přehlídka Rohanských  
  Netted Stars Hvězdná sít Remmirath
  New Age Nový věk  
  New Reckoning Nový letopočet  
  New Year of the Elves Nový rok elfů  
  Night of Naught Noc nicoty  
  Nine (Rings) Devět (prstenů)  
  Northern Sceptre Severní žezlo (úřad)
  Oath of Eorl Eorlova přísaha  
  Old Toby Starý Toby (dýmkové koření)
  Old Words and Names in the Shire O starých slovech a jménech v Kraji  
  Old Winyards Stará vinice  
  One Ring Jeden prsten  
  Orkish skřetí řeč  
  Orthanc-stone Orthancký kámen (palantír)
  Overlithe Zaradostiny (hk)
  Passing of the King král odchází (Aragorn)
  Passing of Saruman Saruman pomíjí  
  Phial of Galadriel Galadrielina lahvička  
  pipe-weed dýmkové koření galenas
  Plague mor  
  Púkel-men Púkelové  
  Quick Post Rychlá pošta  
  Realms in Exile Říše ve vyhnanství  
  Reckoning of Rivendel roklinské počítání  
  Reckoning of Years Počítání let  
  Red Arrow Rudý šíp  
  Red Book of Westmarch Červená kniha Západní marky  
  Rethe Jarn (3.měsíc, hk,hh)
  Reunited Kingdom Obnovené království  
  Revised Calendar Revidovaný kalendář (Steward's R.)
  Rhymes of Lore říkanky a přísloví  
  Riddle-game hádanky  
  Ring of Adamant Prsten s diamantem  
  Ring of Fire Prsten ohně  
  Ring-inscription nápis na Prstenu  
  Rings of Power Prsteny moci  
  Ringday Prstenový den  
  Sceptre of Annúminas Annúminaské žezlo  
  Second Age Druhý věk  
  Second House of Edain Druhý dům Edain  
  Secret Fire Tajný oheň  
  Seeing Stones Vidoucí kameny (palantíry)
  Seven Rings Sedm prstenů  
  Seven Stones Sedm kamenů (palantíry)
  Shadow Stín  
  Ship Loď  
  Shire-moot Krajový sněm  
  Shire-muster Krajová hotovost  
  Shire-reckoning Krajový letopočet  
  Sickle Kosa (Velký vůz)
  Silver Crown Stříbrná koruna  
  Silver Tree Stříbrný strom (Telperion)
  Smials pelouchy  
  Solmath Chladen (2.měsíc, hk,hh)
  Somath Chlan (2.měsíc, hk)
  Southern Star Jižní hvězda (dýmkové koření)
  Southlinch Jižní vršek (dýmkové koření)
  Springle-ring třasák  
  Star of the Dúnadan Hvězda Dúnadanů  
  Star of Eárendil Eärendilova hvězda  
  Star of Elendil Elendilova hvězda  
  starmoon hvězdoluna ithildin
  Sterday hvězdec (l.den, hk, nv)
  Sterrendei zvězdec (l.den, hk, sv)
§ Steward's Reckoning správcovský letopočet (Revised Cal.)
§ Stewardship správcovství  
  Sting Žihadlo (Bilbův mečík)
  Stone of Erech kámen Erech  
  Stone of Minas Tirith Kámen z Minas Tirith  
§ Stones Kameny (palantíry)
§ Summerdays letnice (hh)
§ Šummerfilth Letosmeť (neexistuje)
§ Sunday slunec (2.den, hk, nv)
  Sunless Year bezslunný rok  
§ Sunnendei slunec (2.den, hk, sv)
  Sword re-forged Znovu zkutý meč (Andúril)
  Sword re-made Obnovený meč (Andúril)
  Sword that was Broken Meč, jenž byl zlomen (Narsil)
  Swordsman of the Sky Nebeský rytíř  
  Tale of Years Letopis  
  The Tale of Aragorn & Arwen Příběh Aragorna a Arwen  
  Thain's Book Vladykova kniha  
  The Thainship vladyctví  
  Third Age Třetí věk  
§ Third House of Edain Třetí dům Edain  
§ Three Jewels Tři klenoty (Silmarilli)
  Three Rings Tři prsteny  
§ Three Houses of Elf-friends Tři domy Přátel elfů  
  Three Houses of Men Tři rody lidí  
§ Three Kindreds Tři čeledi (elfů)
§ Thrimidge Traven (5.měsíc, hk,hh)
§ Thrimilch (Thrimich) trauen (traun) (5.měsíc, hk)
  Translations from the Elvish Překlady z Elfštiny  
  Tree of the High Elves Strom Vznešených elfů (Galathilion)
§ Trees Stromy (valinorské)
§ Trewesdei dřeviec (4.den, hk, sv)
§ Trewsday dřvec (4.den, hk, nv)
  truesilver pravostříbro mithril
§ Twilight Soumrak  
§ Two Trees Dva stromy (valinorské)
§ Undying Realm Neumírající říše  
  Valinorean language valinorština  
  Wandering Days Putování  
§ War of the Dwarwes and Orcs válka trpaslíků a skřetů  
§ War of the Jewels Válka o Klenoty  
  War of the Ring Válka o Prsten  
§ Watchful Peace Ostražitý mír  
  Waybread cestovní chléb len-bas, lembas
  westmansweed západní kořen (dýmkové koření)
§ Wedmath Sečen (8.měsíc, hk,hh)
§ Westernesse Západní říše  
  Westron západština (obecná řeč)
  White Crown Bílá koruna  
  White Hand Bílá ruka