Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Nezapomeňte využít nečekaných příležitostí
Bilbo netoužil po dobrodružství ani je nevyhledával, ale jedno mu přišlo až na práh domu. Protože se k nebezpečné výpravě stavěl bez zaujatosti, podařilo se mu získat slušný majetek, a také objevil své pravé já.
Peníze využil, aby obdaroval rodinu a přátele, a zbytek svých dní strávil psaním a navštěvováním elfů - což byly dvě z jeho vášní. Důležitější je ale to, že zlato a stříbro, které si přinesl domů, byly prostředkem k uspokojení, jež nalezl:
…zůstal velice šťastný až do konce svých dní, a dožil se jich neobyčejně mnoho.
Pokud chceme žít šťastně až do konce svých dní, musíme být připraveni chopit se příležitosti, zvlášť ve zruinované ekonomice. Nyní právě je čas, abychom se chopili více příležitostí, a ne abychom strkali hlavu do písku.

2. Když půjdete s davem, nikdy se nikam nedostanete
Všichni toužíme po pohodlném životě, ale lidé většinou prostě jdou s davem a jsou zklamaní, když dopadnou stejně jako všichni ostatní.
K tomu došlo v „Hobitovi“, když se Bilbo dostal k táborů zlobrů. Když ho zajali, trpaslíci se jeden po druhém přišli podívat, co se stalo, a všichni, až na jednoho, byli zaskočeni a skončili na dně zlobřího pytle. Ani jeden z nich neudělal nic jinak než předchozí trpaslík.
Jedinou výjimkou byl Thorin, který přišel s taseným mečem a alespoň se snažil bojovat, třebaže ho nakonec také zajali.
Ponaučení, které nám z toho plyne, je, že když děláte to, co všichni ostatní, skončíte jako oni. Všichni chceme být bohatí a mít snadný život, ale většina lidí utratí víc, než v životě vydělá. Takže nijak nepřekvapí, když nakonec místo v blahobytu skončí v nějaké chatrči.

3. Nedělat nic je horší než dělat něco špatně
Když se zlobři zmocnili trpaslíků, měli je prostě zabít, aby mohli odejít dřív, než vyjde slunce. Ale Gandalfova lest odvedla jejich pozornost a oni se začali místo toho hádat, jak je uvaří. V důsledku toho si neuvědomili, že vychází slunce, a všichni zkameněli.
To je dramatický příklad nečinnosti, ale ve skutečném životě můžeme zaplatit stejnou cenu. Spousta lidí stojí často před množstvím možností, co mohou udělat, ale rozhodnou se nedělat nic v obavě ze špatné volby
. To může být stejně fatální, zvlášť když kvůli tomu odkládáte něco takového jako spoření na důchod.

 

 

 

4. Nikdy nezapomínejte, že jsou i lidé, kteří jsou na tom hůř než vy
Když Bilbo prchal z doupěte skřetů v Mlžných horách, jedinou překážku mezi ním a svobodou představoval Glum. Bilbo byl neviditelný a mohl Gluma, který se mu postavil do cesty
, snadno zabít.
Bilbo se chystal udeřit, když změnil názor, protože nešlo o fér boj.
Glum neměl meč. A dosud vlastně hobitovi nehrozil zabitím, ani se o to zatím nepokusil. A byl to osamělý, ztracený ubožák. Bilbovi se vzedmula v srdci vlna náhlého pochopení, soucitu smíšeného s hrůzou…
Lítost pomohla Bilbovi zachránit si vlastní život (před zlem prstenu
), a nakonec ovlivnila osudy mnoha dalších.
I pro nás je stejně důležité, abychom si uvědomili, že ať se ocitneme v jakékoli situaci, vždy se najdou lidé, kteří mají ještě menší štěstí než my. Máme povinnost pomáhat druhým a z dlouhodobého hlediska by nám to mělo přinést užitek.

 

 

 

5. Dávejte si pozor, jak se chováte k druhým ve svém životě i kariéře - nikdy nevíte, kdy je znovu potkáte
V jisté chvíli, před vlastním příběhem v „Hobitovi“, prokázal Gandalf službu Pánu orlů, když mu vyléčil ránu po otráveném šípu.
Je štěstí, že to Gandalf udělal, protože později pomoc Orlů potřeboval. A to hned několikrát.
Orli zachránili Gandalfa, Bilba a trpaslíky, když je obklopili skřeti a vrrci. Orli je pak nakrmili a nesli je dál na jejich putování.
Později Orli obrátili průběh v Bitvě pěti armád, když se zapojili do bojů a vyhnali skřety z úbočí hory a osvobodili Osamělou horu. Pán orlů se nakonec stal králem všech ptáků.
Tohle je zvlášť důležitá lekce. Dbejte na to, abyste se vždy chovali k druhým s úctou a nepalte žádné mosty se spolupracovníky. Nikdy nevíte, kdo z nich může nakonec skončit ve vyšší funkci a rozhodovat o vašem osudu.

6. Jakmile si vytvoříte plán - držte se ho
Naneštěstí pro Bilba a trpaslíky vedla jejich cesta přes Temný hvozd - „černé, podivné a dravé“ místo, kde jsou jídlo a voda vzácné.
Živí se přes něj mohli dostat jen v případě, že se budou držet málo prošlapané stezky, která vedla přímo pralesem až k Osamělé hoře. Než se od nich odpojil, varoval Gandalf Bilba a trpaslíky takto:
Teď se musíte dostat přímo přes les. Nesejděte ze stezky! Jestli to uděláte, máte pravděpodobnost tisíce proti jedné, že už ji nikdy nenajdete a že z Temného hvozdu nevyjdete; a v tom případě bych se s vámi nejspíš víckrát nesetkal ani já, ani kdo jiný.
Navzdory tomuto jasnému varování Bilbo a trpaslíci ze stezky sešli, když už byli blízko východního okraje lesa. Nejhorší část putování Temným hvozdem měli za sebou, ale ve své tíživé situaci se vzdali naděje. A v důsledku toho jen tak tak unikli smrti nebo věčnému uvěznění.
Znám pár lidí, kteří něco podobného udělali v případě svých plánů 401K (systém zaměstnaneckých spořicích a investičních fondů v USA - pozn. Jarek). Než se zhroutila ekonomika, věnovali čas a úsilí vytváření finančního plánu. V tučných časech se ho drželi, ale když došlo k recesi, „docela zapomněli, kterým směrem leží stezka, a tak byli všichni beznadějně ztraceni….“
Prodávali své akcie, když byla jejich hodnota nejnižší, a hnali se za zisky a bezpečím dluhopisů. To znamenalo, že své akcie prodali, než měla jejich hodnota možnost odrazit se ode dna, a nakoupili dluhopisy, když po nich byla vysoká poptávka, a tudíž byly s největší pravděpodobností předražené.
Jako by to ještě nestačilo, znám lidi, kteří přestali do svých 401K přispívat, a jiné, kteří z nich všechny peníze vybrali.
Nejlepší, co se dá udělat, když nastanou zlé časy, je udržovat stále stejný směr.

7. Vyplatí se mít síť
Když Bilbo a trpaslíci opustili pěšinu, skončili vydáni na milost a nemilost obrovským pavoukům. Díky Bilbovi (který jediný se pavoukům dokázal postavit) se všem trpaslíkům podařilo uprchnout z jejich pavučinových vězení.
Kdyby kterýkoli z trpaslíků osaměl, nebo kdyby cestovali
bez Bilba, všichni by zemřeli. Přežili, protože se mohli spolehnout jeden na druhého.
Vyplatí se mít síť osobních a pracovních kontaktů, na které se můžete spolehnout, a to zvlášť, když nastanou zlé časy. Smrt ve spárech obrovských pavouků vám snad nehrozí, ale je dobré dočkat se pomoci, když ji potřebujete.

 

 

 

8. Nikdo se nestará o vaše priority tak jako vy sami
Když se Bilbovi podařilo uprchnout z Mlžných hor a když pak dvakrát zachránil trpaslíky v Temném hvozdu, začali mít hobita ve velké úctě. Jenže ani tehdy jim nijak dvakrát nešlo o jeho vlastní bezpečnost a zdraví.
Když vybouchl jejich pokus nalézt tajné dveře, chtěli trpaslíci, aby Bilbo nasadil krk a získal pro ně jejich poklad:
Co pro nás dělá náš lupič? S tím svým prstenem neviditelnosti by teď mohl provádět obzvlášť znamenité kousky, a já si tak začínám myslet, že by se mohl podívat dovnitř Přední bránou a trochu to tam prozkoumat.
Každý pokus o proniknutí do Osamělé hory hlavním vchodem by s jistotou skončil tím, že by se z hobita stala křupavá pečínka. Ve své lačnosti začínali trpaslíci zapomínat na Bilbovo blaho.
Nikdo se o vaše zdraví, majetek nebo priority nestará tolik jako vy. Vyhledat pomoc nebo rady odborníků přes finance nemusí být špatný nápad, ale nikdy nemáte jistotu, že jim nejde jen vlastní rychlý zisk. Snažíte se žít vlastní život. Proto nezapomínejte, že je jenom na vás, jak se postaráte o sebe samotné a svoje peníze.

9. Dávejte na svoje peníze dobrý pozor
Když Bilbo ukrade velký obouruční pohár z drakova pokladu, Šmak si to uvědomí okamžitě, jakmile se probudí:
Draci třeba nedokážou svého bohatství opravdu využít, ale obvykle je znají do posledního kousku, zejména když je měli dlouho v držení… Zavrtěl se a natáhl krk, aby začenichal. Vtom si všiml, že jeden pohár je pryč!
Kdyby Šmak nepřišel na to, že pohár schází, Bilbo se možná mohl každý den vplížit do jeho doupěte a krást poklad po kouscích. Jenže drak si to okamžitě uvědomil a mohl podniknout opatření, aby k dalším loupežím už nedocházelo.
Je příliš zlé, že více lidí nepřistupuje s podobnou opatrností ke svým bankovním účtům, úvěrovým kartám nebo penzijnímu spoření. Následky podvodů nebo krádeží totožnosti bývají menší, když je včas odhalíme. Tím, že budete své účty kontrolovat minimálně jednou týdně, můžete se uchránit útoku neviditelných lupičů.

10. Dávejte pozor na své osobní informace
Když se Bilbo podruhé vplíží do Šmakova doupěte, vede s drakem dlouhý rozhovor. A přestože Bilbo byl poučen o dračích způsobech, málem podlehl Šmakovu kouzlu.
Zatímco se Bilbo snažil odpovídat na Šmakovy otázky, aniž by prozradil své skutečné jméno (což je moudré) nebo se rovnou vyhnul odpovědi (což je také velmi moudré), nechtěně vyzradil více informací, než si uvědomil.
Některé z nich nedávaly drakovi smysl, ale jiné mu byly nad slunce jasné. Jak Bilbo začínal cítit zalíbení ve svých hádankách, odhalil Šmakovi, že je jezdec na soudku. Z toho drak okamžitě pochopil, že Bilbovi a trpaslíkům pomáhali lidé z Jezerního města.
Později toho večera Šmak vyrazil za pomstou. Sice přitom sám zahynul, ale přesto dokázal při útoku zničit většinu Jezerního města a podařilo se mu zahubit nejméně čtvrtinu jeho obyvatel (a mnoho dalších později zemřelo na nemoci a hlad).
Je možné, že kdyby se Bilbo nechvástal, zůstalo by Jezerní město ušetřeno. Bilbo ohrozil sebe, svoje společníky i dobrodince, když vyzradil drakovi podrobnosti o tom, kdo je.
My všichni bychom si měli dávat na své informace větší pozor než Bilbo. Je příliš snadné nedobrovolně svoje osobní informace vyzradit, ať už ve formě receptů na léky, osobních údajů, které zahodíme, nebo dokonce i ukradeného dopisu. A také nesmíte zapomínat na online krádeže, jako jsou phishingové podvodné stránky, které napodobují skutečné finanční instituce s cílem ukrást vaše hesla.

11. Dávejte si u svých financí pozor na poplatky a příplatky
Když se rozhovor mezi Šmakem a Bilbem odvíjel dál, snažil se drak ze všech sil dostat se Bilbovi pod kůži. Málem se mu to podařilo, když hobitovi připomněl potíže s tím, jak vlastně vůbec dopravit poklad domů:
Nevím, jestli tě vůbec napadlo, že i kdybys to zlato dokázal po troškách ukrást – trvalo by ti to tak sto let
–, nedostal by ses s ním daleko? Na úbočí Hory by ti k ničemu nebylo, co? A ve hvozdu taky ne, co? To se rozumí! Nepřišel jsi ještě na ten háček? Domluvili jste se nejspíš, že dostaneš jednu čtrnáctinu, nebo tak podobně, he? Ale co dodání? Co doprava? Co ozbrojené stráže a mýtné a cla?
I když se Šmak v prvé řadě snažil v Bilbovi vyvolat zoufalství, jeho slova neměla daleko do pravdy. Kdyby se události vyvíjely jinak, Bilbo by přišel o značnou část svého majetku ještě během jeho přepravy domů.
Totéž platí o poplatcích a vašich investicích. V USA Today se objevil skvělý příklad, v němž ukázali, jak se poplatky projeví ve fondech 401K během třiceti pěti let.
V tom zmiňovaném příkladu se předpokládá, že máte na svém účtu 25 000 USD a návratnost vašich investic bude 7 %. Pokud budou výdaje pouze 0,5 %, budete mít na účtu při odchodu do důchodu 227 000 USD. Ale pokud se výdaje zvýší na 1,5 %, dostanete jen 163 000 USD - což je propad skoro o 29 %.
Když dojde na poplatky a výdaje, může mít i drobný rozdíl obrovský vliv na množství zlata a stříbra, které si donesete domů.

 

 

 

12. Nedovolte, aby vaše pýcha zavinila váš pád
Kdyby byl Šmak opatrnější, nikdo by ho nezabil. Jenže naplněný pýchou ukázal Bilbovi svoje břicho, a vůbec ho nenapadlo, že mu tím odhalí také svoje jediné slabé místo. Jeho lehkovážnost pokračovala i během útoku na Jezerní město:
…nedbal ve své zběsilosti na nic, nedával si ani pozor, aby se k nepřátelům obracel svými obrněnými boky, a usiloval jenom o zapálení jejich města
Následkem této neopatrnosti dokázal velký kapitán Bard zasáhnout drakovo jediné slabé místo šípem. Šmak se přitom žádným jiným způsobem nedal porazit a jeho vítězství by bylo zcela nevyhnutelné, kdyby si dával větší pozor.
Nedovolte, aby vaše pýcha zavinila váš pád. Nikdy lehkovážně neutrácejte, zvlášť pokud tak činíte jen proto, abyste udělali dojem na druhé, nebo se vyrovnali Novákovým. Nebude to k ničemu a mohlo by to zavinit váš pád ve formě bankrotu nebo exekuce.

13. Bohatství není cíl. Je to jen prostředek k dosažení cíle
Trpaslíci měli jen vágní plán, jak získat znovu své bohatství. Ovšem pro případ, že by neuspěli, žádný plán neměli.
Navzdory všem předpokladům se Šmaka podařilo porazit, a trpaslíci se mohli znovu ucházet o své dávné království. Navzdory vší pomoci, které se mu dostalo od Jezerního města a navzdory utrpení tamních obyvatel, neměl ovšem Thorin v žádném případě v úmyslu rozdělit se o svůj poklad s lidmi, kteří mu tolik pomohli.
Naopak, trpaslíci by raději zemřeli hlady, než aby se o své zlato rozdělili. To viděl i Roak, jeden z moudrých havranů, kteří byli obdařeni schopností mluvit lidskou řečí:
Čím se budete živit bez přátelství a dobré vůle okolních krajů? Poklad vám může přinést smrt, i když tady už není žádný drak!
Trpaslíci si měli uvědomit, že bohatství není cíl. Je to pouze nástroj k dosažení naplnění - ať už emocionálního, duchovního, nebo v případě hladových trpaslíků - fyzického.
I když máte ty nejlepší finanční plány, pořád si musíte uvědomovat, co vás činí šťastnými. Ani kdyby vám patřily všechny peníze na světě, nepomůže vám to, pokud nebudete vědět, co chcete dělat (nebo co chcete jíst).

14. Na světě jsou důležitější věci než peníze
Nakonec jsem si nechal tu nejlepší a nejdůležitější lekci. Na světě jsou vždycky důležitější věci než peníze. Když Thorin leží na smrtelném loži, chválí Bilbovy klady a charakter:
Kdyby si víc našinců dovedlo cenit jídlo a veselí a zpěv nad nahromaděné zlato, svět by byl radostnější.
V životě jde přece o víc než jen o peníze. Na prvém místě by měli stát přátelé a rodina. Také je důležité žít čestně a bezúhonně a vychutnávat si prosté věci, které nám život nabízí. Není všechno zlato, co se třpytí, tak nezapomínejte vést bohatý život bez ohledu na to, kolik peněz máte.